Medlemskontigent i SK Djerv koster kr. 500 pr år (50% søskenrabatt). Medlemskapet inkluderer forsikring og medlemskap i  Norges kampsportforbund. 

I tillegg kommer treningsavgift på kr. 400 for barn pr semester og kr. 800 for voksne pr semester. 

Egne priser for barn og unge fra lavinntektsfamilier.